Novi način biranja /pozivanja u fiksnoj telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine

Od 1.oktobra 2017. godine

Poštovani korisnici,

Regulatorna agencija za komunikacije u BiH je septembra 2016. godine donijela PRAVILO o izmjenama i dopuni Pravila 39/2008 - Upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini, koje moraju primijeniti svi bh.operatori telekomunikacijskih usluga koji pružaju usluge fiksne telefonije, koje se odnosi na biranje (pozivanje) u fiksnoj telefonskoj mreži.

Prema tom pravilu RAK-a,pozivanje korisnika u fiksnoj telefonskoj mreži (*svim bh.mrežama) Bosne i Hercegovine od 1.oktobra ove godine obavljat će se tako što će se i unutar jedne/iste mrežne grupe, odnosno jednog/istog kantona u FBiH, prvo birati pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada pozivani korisnik, pa zatim njegov korisnicki broj, što sada nije slučaj.

To znači da ćete i Vi od 1.oktobra ove godine sa Vašeg fiksnog telefona pri pozivanju drugog fiksnog telefona unutar jedne/iste mrežne grupe, odnosno istog kantona, najprije morati birati trocifreni pozivni broj kantona, a zatim (šestocifreni) telefonski broj korisnika da bi Vaša telefonska veza bila ostavrena, što sada nije slučaj, s obzirom da je sada dovoljno birati samo šestocifreni telefonski broj korisnika unutar jedne/iste mrežne grupe/istog kantona.

Od 1.oktobra ćete morati najprije birati trocifreni  predbroj mrežne grupe (03X - za kantone u FiH, 05X – za RS i 049 - za Distrikt Brčko), pa zatim broj korisnika, da bi veza bila uspostavljena. Telefonski pozivi sa fiksnih brojeva koji nakon 1.oktobra budu birani bez odgovarajućeg predbroja neće moći biti ostvareni.

U vezi sa implementacijom izmjenjenog Plana numeracije u BiH, BH Telecom će kao operator, osim informisanja svojih korisnika u vezi sa izmijenjenim načinom biranja telefonskih brojeva unutar mrežnih grupa (kantona u FBiH), poduzeti i druge potrebne aktivnosti kako bi Vama, korisnicima svojih usluga, olakšao prelazak na novi način biranja. Jedna od njih su i govorne poruke koje će Vas, u slučaju pogrešnog biranja/pozivanja broja nakon 1.10.2017., informisati o Vašem ispravnom načinu biranja u konkretnom slučaju.

 Tabelarni prikaz kodova mrežnih grupa u BiH

 

030

Mrežna grupa za  Srednjobosanski kanton

031

Mrežna grupa za  Posavski kanton

032

Mrežna grupa za  Zeničko-dobojski kanton

033

Mrežna grupa za Sarajevski kanton

034

 Mrežna grupa za  kanton 10

035

Mrežna grupa za Tuzlanski kanton

036

Mrežna grupa za  Hercegovačko-neretnanski kanton

037

Mrežna grupa za Unsko-sanski kanton

038

Mrežna grupa za  Bosansko-podrinjski kanton

039

Mrežna grupa za  Zapadnohercegovački kanton

049

Mrežna grupa za Brčko Distirkt BiH

050

Mrežna grupa za  Mrkonjić Grad

051

Mrežna grupa za Banja Luku

052

Mrežna grupa za Prijedor

053

Mrežna grupa za Doboj

054

Mrežna grupa za Šamac

055

Mrežna grupa za Bijeljinu

056

Mrežna grupa za Zvornik

057

Mrežna grupa za Istočno Sarajevo

058

Mrežna grupa za Foču

059

Mrežna grupa za Trebinje

15.09.2017