L.net: MNOGO više interneta po istim cijenama!

Od 1. marta 2019. u svim paketima L.net usluge očekuju vas znatno veće količine interneta po istim cijenama

Paketi

 

 

L.net Paket 1

2 GB

32 GB

L.net Paket 2

8 GB

64 GB

L.net Paket 3

16 GB

128 GB

L.net Plus Paket 1

2 GB

32 GB

L.net Plus Paket 2

8 GB

64 GB

L.net Plus Paket 3

16 GB

128 GB

  

Nakon potrošene količine internet saobraćaja uključenog u pretplatu, pristupne brzine se snižavaju na 64 kbps za download, odnosno 384 kbps za upload.

Količina minuta za govorni saobraćaj uključenih u pretplatu L.net PLUS paketa (prvih 80 minuta prema fiksnim brojevima u mreži BH Telecoma) ostaje nepromijenjena.

 

Usluga L.net je namijenjena korisnicima koji na određenoj lokaciji ne posjeduju fiksnu infrastrukturu za pružanje usluga BH Telecoma

Ona omogućava korištenje interneta (L.net Paketi) ili fiksnog telefona i interneta (L.net Plus Paketi) posredstvom mobilne mreže, na bilo kojoj lokaciji u BiH.

Više informacija o L.net usluzi možete saznati ovdje. 

 

Moja priča.

 

 

28.02.2019